Woning, financiën en overige

Er komt een heleboel kijken bij de afwikkeling van de scheiding. Onderstaande onderwerpen geven u al een idee waaraan u kunt denken.

Samenleving

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, of op huwelijkse voorwaarden? Bent u geregistreerd partner, of heeft u een samenlevingscontract? Hoe u ‘formeel’ samenleeft bepaalt deels welke afspraken u met elkaar kunt maken bij de scheiding.

Koop- of huurwoning

Wordt de woning verkocht, of blijft één van u in de woning wonen? Als u een koopwoning heeft zal de waarde van de woning bepaald moeten worden door een taxateur. Als één van u in de woning wil blijven wonen, moeten de (hypothecaire) lasten voor de woning wel betaald kunnen blijven worden.Verkoop of uitkoop van de woning en de onder- of overwaarde spelen mee bij de keuzes die u wilt of kunt maken.

Mediation samenwonenHeeft u een huurwoning? Bent u getrouwd of geregistreerd partner, dan bent u op grond van de wet medehuurder. Beide partners maken aanspraak op de woning en met elkaar kunt u afspreken wie in de woning blijft wonen. Uw financiële situatie en kinderen zullen natuurlijk van invloed zijn op de keuze die u maakt.

Woont u samen dan kan het zijn dat u beide huurder bent, omdat u samen het huurcontract heeft getekend. Is dat niet het geval, dan is degene met wie het huurcontract is gesloten de hoofdhuurder en zal hij/zij in beginsel aanspraak maken op de woning. Echter, u kunt andere afspraken maken, bijvoorbeeld in geval van medehuurderschap of vanwege de kinderen. Het kan zijn dat in uw situatie de verhuurder eerst moet instemmen met uw afspraken.

Inboedel

Alle bezittingen, waaronder de spullen in het huis, de garage, de schuur en tuin zullen geïnventariseerd en verdeeld moeten worden. Verknochte goederen, zoals kleding, sieraden, een schenking of erfenis horen toe aan degenen van wie het is en hoeven niet te worden verdeeld. De spullen van de kinderen zijn van hen en zij kunnen misschien zelf vertellen welke spullen zij waar willen hebben.

Vermogen

Scheidingsmediation alimentatieHierbij kan worden gedacht aan de bank-en spaarrekeningen, verzekeringspolissen, lijfrente- en koopsompolissen, schulden en leningen e.d. Het hele vermogen (tegoeden en schulden) moet worden geïnventariseerd en over de verdeling zullen – afhankelijk van de wijze waarop u bent getrouwd dan wel van de afspraken die u als samenwonenden of geregistreerd partners heeft gemaakt- worden verdeeld.

Kinder- en partneralimentatie

U bent als ouders na de scheiding verplicht om uw kind(eren) financieel te onderhouden, ook als uw kinderen al uit huis zijn en nog studeren. Er worden eerst afspraken gemaakt over de kinderalimentatie. U kunt de hoogte van de kinderalimenatie zelf berekenen of een berekening laten maken.

Er kan daarnaast een verplichting zijn om een partner financieel te ondersteunen. Of dat zo is, is onder meer afhankelijk van uw financiële situatie. In alle gevallen kan het maken van een alimentatieberekening u een beter inzicht geven.

Pensioen

U heeft beiden, of een van u heeft, pensioen opgebouwd en dat moet in beginsel op grond van de Wet Pensioenverevening worden verdeeld. Het pensioen bestaat uit ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Voor de verdeling en aanspraak op het pensioen na de scheiding gelden voor beide soorten eigen regels. Het is belangrijk dat u binnen twee jaar na de scheiding de pensioenuitvoerder(s) met de juiste formulieren heeft geïnformeerd.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Advies inwinnen

Het kan voorkomen dat uw situatie bijzonder of zo ingewikkeld is dat het (tijdig) inwinnen van informatie bij een adviseur met de juiste kennis van zaken van belang is. Heeft u geen adviseur dan helpt Mediation Brooklyn Bridge u bij het vinden van de juiste. De kosten voor het inschakelen van de adviseur(s) zijn voor uw eigen rekening.