Kindvriendelijk scheiden: altijd (eerst) mediation

Wanneer u als partners gaat scheiden betekent dat niet dat u niets meer met elkaar te maken heeft, zeker niet als u kinderen heeft. U wilt het voor de kinderen vast goed regelen, in de praktijk blijkt dat best lastig te zijn door een gebrek aan wederzijds begrip en ruzie. Dat vechtscheidingen de kinderen schaden en de relatie met uw kinderen geen goed doen, is bekend. Daarom is het zo belangrijk dat u altijd (eerst) met een gecertificeerde mediator probeert te scheiden. Een goede echtscheidingsbemiddelaar heeft namelijk oog voor de belangen van uw kinderen en voor uw emoties, naast de praktische en juridische zaken. Met de professionele begeleiding van de mediator lukt het meestal om samen richting te geven aan een nieuw gezinsleven, hoe moeilijk dat soms ook is.

U bent als ouders wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken. Daarin worden de volgende onderwerpen vastgelegd:

  • Co-ouderschap of omgangsregeling;
  • Brengen en halen van kinderen;
  • Kinderalimentatie en overige financiële zaken;
  • Zorg en opvoeding;
  • School en/of studie;
  • Vakanties;
  • Verjaardagen en bijzondere (feest)dagen;
  • Sporten, muziek en andere activiteiten;
  • Huisdier(en);
  • Overige bijzonderheden.

Gezinnen met kinderen

Geen enkel gezin is hetzelfde, laat staan dat er één (juiste) manier is om aan de nieuwe gezinssituatie invulling te geven. Een ouderschapsplan is dan ook maatwerk. Wat u samen in het ouderschapsplan afspreekt zal bovendien van invloed zijn op de overige afspraken bij een scheiding.

Kinderen wel betrekken, niet belasten

U gaat scheiden maar uw kinderen scheiden niet van u! Kinderen kunnen en willen niet tussen hun ouders kiezen, zij zijn loyaal aan beiden. Ook zij zullen verdrietig zijn als zij niet meer met papa en mama (of hun papa’s of mama’s) onder één dak kunnen leven. Begrijpelijk dan ook dat u uw kind(eren) verder verdriet wilt besparen en misschien het liefst zo min mogelijk met hen over de scheiding praat. Toch is het verstandig om kinderen te vertellen dat u uit elkaar gaat. Kinderen hebben belang bij duidelijkhei en tijd en ruimte nodig om aan alle veranderingen te wennen.

Hoe en wat u vertelt is natuurlijk afhankelijk van uw kind(eren) zelf en de leeftijd. Probeer als leidraad aan te houden dat u ze wel betrekt bij het maken van het ouderschapsplan, maar hen niet belast door bijvoorbeeld verwijten, wrok of woede te uiten. Bedenk ook dat kinderen hun gevoelens met u willen delen en zij een eigen mening hebben. Zij hebben bovendien vaak heel verassende ideeën.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Wat extra aandacht

Scheiden en kinderen mediationKinderen kunnen het in een scheidingsituatie prettig vinden om zelf aan een onafhankelijk persoon te vertellen wat zij beleven, voelen, vinden en willen. Goed om te weten dat er Kindbehartigers en kinderpsychologen zijn die uw kinderen kunnen helpen. Het doel van de Kindbehartiger of psycholoog is om kinderen na de scheiding met een veilig en vertrouwd gevoel te laten leven. Zij bieden uw kind(eren) een luisterend oor en kunnen een vertaling maken van de beleving van het kind naar de ouders. Het inschakelen van een Kindbehartiger of psycholoog levert een verbetering van de communicatie op en geeft u handvatten voor de toekomst. Mediation Brooklyn Bridge kan u in contact brengen met een Kinderbehartiger of kinderpsycholoog.