Over de mediator

Juridische achtergrond

Ruim 20 jaar zet ik mij al in bij het oplossen van geschillen, zowel voor particulieren als ondernemingen. Eerst als advocaat in een algemene praktijk waarin ik ook veel echtscheidingen deed. Vervolgens heb ik mij gespecialiseerd in het huur- en arbeidsrecht. Voor diverse (vastgoed)ondernemingen, waaronder woningcorporaties, begeleidde ik fusies en reorganisaties. Daarnaast heb ik voor particulieren en het bedrijfsleven veel individuele arbeids- en ontslagzaken succesvol afgehandeld. Verder adviseerde en procedeerde ik in renovatieprojecten, overlastkwesties en geschillen tussen verhuurder en huurder(s). En, ik gaf met veel plezier als docent en trainer les in het arbeids- en huurrecht.

Als advocaat was ik altijd al groot voorstander van onderlinge geschiloplossing. Uit ervaring weet ik dat een juridische oplossing weliswaar duidelijkheid geeft, maar vaak niet het werkelijke, onderlinge, conflict oplost. Zeker een langlopend (juridisch) conflict is ingrijpend en vaak ongewenst. Het roept allerlei negatieve gevoelens op en geeft spanningen, zowel op het werk als thuis. Partijen -zeker bij arbeidskwesties en scheidingen- willen niet alleen snel een oplossing, maar ook begrip en erkenning voor hun situatie en emoties. En juist dat laatste vinden ze niet bij enkel de juridische afwikkeling van hun conflict. Zolang aan begrip, erkenning of het herstel van het vertrouwen niet is gewerkt, lukt het partijen niet of nauwelijks om op een goede manier met elkaar verder te werken of te leven, dan wel de samenwerking of relatie op een redelijke manier te beëindigen.

Kiezen voor professionele bemiddeling

Mediation door professionalsMijn drijfveer om cliënten meer te bieden dan alleen een juridische oplossing, heeft mij doen besluiten om mijn toga aan de wilgen te hangen. Ik bemiddel nog uitsluitend van conflict naar oplossing en stel de mens centraal bij iedere mediation. Om dat zo goed mogelijk te doen heb ik de opleiding tot MfN-registermediator gevolgd bij The Lime Tree, en de opleiding tot gespecialiseerd (geaccrediteerd) familiemediator bij de School voor Mediation. Ik ben gespecialiseerd in arbeids- en scheidingsmediaton. Als professionele en tegelijkertijd betrokken mediator werk ik fulltime in geval van diverse conflicten:

  • Tussen werkgever en werknemer, collega’s onderling of tussen zakelijke samenwerkingen;
  • Als gevolg van (echt)scheiding en/of bij het maken van een ouderschapsplan.

Dit zeggen anderen over mij: Empathisch, analytisch, geeft rust en vertrouwen, scherp, resultaatgericht en creatief.

Gecertificeerd mediator

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Registermediators zijn verplicht om zich permanent te ontwikkelen en te scholen. Niet alleen daarom maar vooral omdat ik van mijn vak houd volg ik jaarlijks meerdere cursussen, intervisies en (juridische) opleidingen.

Verder ben ik aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, zoals:

  • Nederlandse Mediation Vereniging (NMv)
  • MfN Groep Arbeidsmediators Nederland
  • Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU)
  • Vereniging van Arbeidsjuristen (VvA)

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Win-win-plus

Als MfN-Registermediator zet ik mij in voor beide partijen, om hun conflict efficiënt en praktisch op te lossen mét ruimte voor emoties. Ik zeg regelmatig dat het bij iedere mediation gaat om het creëren van een “win-win-plus-situatie”. Dan wordt niet alleen recht gedaan aan de belangen van alle partijen, maar creëren partijen hun eigen duurzame en praktische oplossing. Bij mediation beslist niet een derde (bijvoorbeeld de jurist of rechter) voor partijen, maar partijen dragen zelf de oplossing aan en beslissen samen. U bepaalt met elkaar hoe de toekomst er (samen) uit ziet!