Rechten werknemer bij arbeidsconflict

Bevindt u zich in een vervelende situatie op uw werk? Heeft u bijvoorbeeld een conflict met collega’s of uw werkgever? Het is belangrijk dat er dan tijdig een juiste oplossing wordt gevonden, zodat de sfeer stabiliseert en alle partijen weer tevreden zijn. Het is tevens van belang dat u op de hoogte bent van de rechten van een werknemer bij een arbeidsconflict. Bent u daarvan op de hoogte? Voor het vinden van een praktische, duurzame oplossing bij een arbeidsconflict is het verstandig om een mediator in te zetten. Een mediator kijkt op een geheel onafhankelijke en onpartijdige wijze naar de situatie. Het resultaat? Een oplossing waar iedereen zich goed bij voelt.

Hoe ontstaat een arbeidsconflict?

Er zijn ontzettend veel mogelijke situaties die leiden tot een arbeidsconflict. Om te voorkomen dat het uit de hand loopt en zelfs een juridisch gevecht lijkt te worden, kunt u mediation inzetten om verdere escalatie te voorkomen. Een aantal aanleidingen van een arbeidsconflict zijn bijvoorbeeld:

  • Disfunctioneren, dossier opbouw en verbeterplannen;
  • Stagnerende re-integratie;
  • Irritatie, frustratie en/of vermijdingsgedrag;
  • Ruzie of pesten tussen collega’s onderling.

Mediation Brooklyn Bridge

Mediation Brooklyn Bridge helpt u graag verder bij arbeidsconflicten, maar ook bij bijvoorbeeld een conflict rondom de scheiding. Van persoonlijke tot zakelijke conflicten: u bent aan het juiste adres bij Mediation Brooklyn Bridge. Mediation Brooklyn Bridge is opgericht door mr. Gabriëlle Gijsberts. Gabriëlle is specialist op het gebied van scheidings- en arbeidsmediation. Ruim 20 jaar zet zij zich in bij het oplossen van geschillen, zowel voor particulieren als ondernemingen. Gabriëlle deed dit eerst als advocaat in een algemene praktijk, waarbij de focus lag op echtscheidingen. Vervolgens heeft ze zich tevens gespecialiseerd in het arbeids- en huurrecht. Een basis van veel kennis, waar u alleen maar profijt van heeft. Vanuit haar onafhankelijke en onpartijdige rol kan zij jullie altijd verder helpen. Inmiddels is Gabriëlle gecertificeerd mediator en staat Mediation Brooklyn Bridge ingeschreven bij het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

De werkwijze

Het is begrijpelijk dat u zich afvraagt wat uw rechten als werknemer zijn bij arbeidsmediation. Belangrijk voor Mediation Brooklyn Bridge is om allereerst een helder beeld van de situatie te hebben. Het eerste contact is vrijwel altijd telefonisch. In dit telefoongesprek kunt u aangeven wat er speelt en bespreken we of u openstaat voor mediation. Na dit telefoongesprek volgt het intakegesprek. In dit gesprek krijgt u uitleg over het mediationproces en uiteraard ook over de rol van Mediation Brooklyn Bridge. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit gesprek niet op uw werk hoeft plaats te vinden. Dit kan ook gewoon bij u thuis. Bij de werkgever kom ik wel graag langs op werk.

Na het intakegesprek volgen de mediationgesprekken. In deze gesprekken komt duidelijk naar voren wat de situatie is, worden afspraken gemaakt en wordt tevens duidelijkheid geschept rondom de rechten van u als werknemer. Alle mediationgesprekken zijn vertrouwelijk. Ondersteuning door een advocaat, adviseur of familielid is – met instemming van de andere partij – mogelijk. Ook zij moeten tekenen voor vertrouwelijkheid.

Wat gebeurt er na de mediationgesprekken?

Op basis van de aangedragen oplossingen worden de afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten praktisch haalbaar en juridisch houdbaar zijn. Tevens wordt alles schriftelijk vastgelegd in een vastleggingsovereenkomst. Deze wordt voor u opgesteld. De afspraken worden definitief door ondertekening van de overeenkomst door partijen. Het kan verstandig zijn om eerst een (juridisch) adviseur in te schakelen.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Neem contact op met Mediation Brooklyn Bridge

Wilt u meer informatie over de mediation of over uw rechten als werknemer bij arbeidsconflict? Neem in dat geval contact op.