Scheidingsmediation, structuur in een emotionele periode

Wanneer u (beiden) heeft besloten om uit elkaar te gaan vangt er een periode aan met afwisselende gevoelens van ontkenning, verwarring, boosheid, frustratie, verdriet, angst of wantrouwen. Tegelijkertijd moet u allerlei beslissingen nemen over bijvoorbeeld de woning, financiën, boedelverdeling en pensioen. Heeft u kinderen? Dan wilt u vast op een goede manier tot afspraken komen, maar dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn.

Scheidingsbemiddeling voorkomt langdurige strijd

Samen scheiden, onder begeleiding van een gecertificeerde mediator, heeft altijd de voorkeur boven een vechtscheiding, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. Mediation Brooklyn Bridge zorgt in deze turbulente periode voor een betrokken en professionele begeleiding bij de afwikkeling van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of de samenleving. Bij scheidingsbemiddeling heeft u niet ieder een eigen advocaat nodig, u heeft samen één mediator, dat bespaart ook nog eens kosten.

Tijdens de mediationgesprekken is er ruimte om alle relevante onderwerpen, de rechten en plichten bij een (echt)scheiding én de emoties te bespreken. Scheidingsmediation voorkomt dat u als twee strijdende partijen tegenover elkaar blijft staan. Door mediation kan er weer een basis voor wederzijds begrip en vertrouwen worden gelegd. Vanuit die basis kunt u samen tot goede afspraken komen, die bij u en uw kinderen passen.

Wat moet er geregeld worden?

Het hangt natuurlijk af van uw (gezins)situatie, maar de volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Gehuwd, geregistreerd partner of samenlevingscontract?
  • Kinderen, co-ouderschap of zorgregeling
  • Kinder- en partneralimentatie
  • Verdeling (huwelijks)vermogen
  • Woning
  • Boedelscheiding
  • Pensioen

Meer informatie is te vinden bij kinderen en financiën, woning en overige

Afspraken vastleggen

Het is belangrijk dat de afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Sowieso geldt er een wettelijke verplichting om een ouderschapsplan te maken als u minderjarige kinderen heeft. Daarin worden alle afspraken die de kinderen betreffen vastgelegd. Alle andere zaken komen in het scheidingsconvenant te staan. Bij Mediation Brooklyn Bridge worden het convenant en het ouderschapsplan samen met u opgesteld en wordt erop toegezien dat de afspraken praktisch, duurzaam en juridisch juist zijn.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Formeel beëindigen

Nadat de afspraken zijn vastgelegd in het convenant en het ouderschapsplan bent u nog niet officieel uit elkaar bij een huwelijk, of een geregistreerd partnerschap met kinderen. In dat geval moet de rechter het huwelijk of het geregistreerd partnerschap ontbinden en moet de ontbinding worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BPR). U hoeft niet zelf naar de rechter, wel zijn er kosten aan verbonden, zoals griffierechten.