Werkwijze en kosten scheidingsmediation

Hoewel geen mediation hetzelfde is, is mijn werkwijze bij scheidingsmediation in grote lijnen is.

1. Gratis kennismaking

Omdat ik het belangrijk vind dat u vertrouwen heeft in mij en de mediation kunt u kosteloos met mij kennismaken.

Hoe: In onderling overleg wordt een afspraak gemaakt voor het gesprek met u samen.

Wat: Ik leg ik uit wat mediation is, wat mijn rol ern taken als mediator zijn en ik beantwoord uw vragen. Samen bezien we of mediation voor u geschikt is.

Waar: Ik kom bij (een van) u thuis.

Duur: Circa 45 minuten

2. Mediationgesprekken

Hoe: Gezamenlijke gesprekken onder mijn begeleiding.

Wat: De mediationovereenkomst die ik van tevoren naar u heb gemaild bespreek ik, waarna de overeenkomst wordt getekend. Hierna bespreken we de beslissing (van een van u) om te scheiden. Heeft u kinderen, dan wordt vervolgens het ouderschaplan besproken. Daarna worden alle voor u relevante zaken, zoals de woning, het verdelen van de inboedel en het vermogen, kinder- en partneralimentatie e.d. besproken. U krijgt van mij informatie over de te bespreken zaken, zodat u ook goed begrijpt waarover u en welke afspraken u maakt. Scheiden gaat samen met wisselende emoties, vanzelfsprekend is daar ruimte en aandacht voor.

Om de (juridisch) juiste en passende afspraken te maken en die correct vast te leggen in het convenant en het ouderschapsplan, zal ik u vragen mij diverse gegevens te verstrekken. U kun denken aan huwelijksakte, samenlevingscontract, loonspecificaties, bank- en verzekeringspapieren. Ik maak berekeningen voor kinder- en partneralimentatie maken, zodat voor u beiden inzichtelijk wordt welke afspraken u daarover maakt. Verder kan ik gebruik maken van (informatie)formulieren die u helpen om bepaalde onderwerpen voor te bereiden en te bespreken.

Waar: Bij (een van) u thuis, veel mensen vinden dat prettig. Liever niet? Geen probleem, dan huur ik een ruimte.

Duur: Gemiddeld zijn er 5 gesprekken van 1,5 à 2 uur nodig om alles goed te kunnen bespreken.

3. Afspraken

Hoe : Gezamenlijk onder begeleiding mediator.

Wat: Wanneer alles goed op een rij is gezet, u –indien nodig met een adviseur of advocaat- alles goed heeft uitgezocht en u weet welke afspraken u wilt en kunt maken, worden de afspraken vastgelegd in het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Die stel ik voor u op. De afspraken worden definitief door ondertekening van beiden.

Waar: Bij (een van) u thuis, of op een gehuurde locatie (zie 2).

Duur: Onderdeel mediation (zie 2).

4. Rechtbank en inschrijving

Wanneer: Indien u getrouwd of geregistreerd partner met kinderen bent, moet voor de ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap de rechter nog een beslissing nemen.

Hoe: Een advocaat moet een verzoekschrift, samen met het convenant en het ouderschapsplan, indienen bij de rechtbank. U hoeft zelf niet naar de rechter. De beslissing van de rechter moet daarna nog worden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BPR).

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Kosten

Mijn werkzaamheden – waaronder o.a. de mediationgesprekken, voorbereidingswerkzaamheden, bestudering van stukken, telefoongesprekken, mails, het maken van alimenatieberekeningen en het opstellen van stukken – worden berkend op basis van een uurtarief van € 160,– exclusief 21 % Btw. Beide partijen betalen ieder de helft. Komt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand? Neem dan contact op, dan bespreek ik wat er mogelijk is.

Reistijd wordt het eerste half uur niet berekend, daarna op basis van de helft van het uurtarief. De kilometervergoeding bedraagt € 0,25 per km.

De kosten van de advocaat en het griffierecht worden (door de advocaat) apart gefactureerd.