WERKWIJZE EN KOSTEN ARBEIDSMEDIATION

Werkwijze

Omdat ieder conflict en iedereen anders is verloopt geen enkele mediation hetzelfde, maar in grote lijnen is dit mijn werkwijze bij arbeidsmediations.

1. Eerste contact

Hoe: Telefonisch.

Wat: U kunt aangeven wat er speelt en ik ga na of u openstaat voor mediation. In overleg kan daarna een afspraak worden gemaakt voor het intakegesprek.

Waar: Op een plek waar u ongestoord kunt bellen.

Duur: Circa 20 minuten.

Kosten: Geen.

2. Intake

Hoe: Het intakegesprek is altijd individueel.

Wat: U krijgt uitleg over het mediationproces en over mijn rol en taken als mediator. U kunt aangeven wat er speelt en welke verwachtingen u heeft van de mediation. De intakegesprekken zijn vertrouwelijk, er geldt een geheimhoudingsplicht.

Waar: De meeste werknemers vinden prettig om bij hun thuis het intakegesprek te hebben. Bij de werkgever kom ik graag langs op het werk.

Duur: Ongeveer een uur.

3. Mediationgesprekken

Hoe: Gezamenlijke gesprekken.

Wat: Ik bespreek eerst de – van tevoren toegstuurde- mediationovereenkomst. Vervolgens start onder mijn begeleiding de mediation en krijgt u allebei de gelegenheid om het conflict, uw bevindingen, belevingen en emoties te bespreken. Alle mediationgesprekken zijn vertrouwelijk. De kern van het conflict moet helder worden, evenals de belangen en wensen. Daarna gaat u samen onderzoeken wat de mogelijke oplossingen van het conflict zijn. Kan concreet invulling worden gegeven aan een verdere samenwerking en hoe ziet die er uit? Zo niet, hoe ziet de toekomst er dan uit?

Ondersteuning door een advocaat, adviseur of familielid is – met instemming van de andere partij- mogelijk. Ook zij moeten tekenen voor vertrouwelijkheid.

Waar: Neutrale locatie, die in overleg met u wordt gekozen.

Duur: Gemiddeld 3 gesprekken van 1,5 à 2 uur.

4. Afspraken

Hoe: Gezamenlijk, onderdeel mediationgesprekken (zie 3).

Wat: Op basis van de aangedragen oplossingen worden de afspraken gemaakt. Die worden getoetst op praktische haalbaarheid en juridische houdbaarheid en schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst stel ik voor u op. De afspraken worden definitief door ondertekening van de overeenkomst door partijen. Het kan verstandig zijn om eerst een (juridisch) adviseur in te schakelen.

Waar: Neutrale locatie (zie3).

Duur: Onderdeel mediationgesprekken (zie 3).

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek

Als u meer wilt weten van mediation en van mr. Gabriëlle Gijsberts? Zij maakt graag een afspraak met u. Gabriëlle ontvangt u graag voor een kennismakingsgesprek op kantoor in Breukelen.

Kosten

Het uurtarief van mijn werkzaamheden – waaronder de intake-, mediationgesprekken, voorbereiding, evt. bestudering van stukken, telefoon, mail en het opstellen van stukken – bedraagt € 170,– exclusief 21 % Btw.

Reistijd wordt het eerste half uur niet berekend, daarna op basis van de helft van het uurtarief. De kilometervergoeding bedraagt € 0,25 per km.

De kosten voor de huur van een locatie worden doorberekend.

Meestal worden de kosten bij arbeidsmediation door de werkgever voor beiden betaald, daarover kunnen echter andere afspraken worden gemaakt.